Szukasz potrzebnych informacji?

Wybierz interesującą Cię zakładkę
i dowiedz się więcej na temat naszej
platformy.

Dla Organizatora

Platforma RFX+ umożliwia proste i intuicyjne tworzenie zapytań ofertowych RFX: RFI, RFQ, RFP i nie tylko. Zapytania
tworzy się za pomocą kreatora, dzięki czemu przygotowanie specyfikacji przebiega szybko, a dokumenty są ustandaryzowane. To przekłada się na krótszy czas poświęcony realizacji procesów zakupowych w firmie i zmniejsza możliwość popełnienia błędów.
Dodatkowo RFX+ archiwizuje wszystkie zapytania ofertowe oraz odpowiedzi i komunikację pomiędzy stronami, w jednym
miejscu. Komfortowy dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów dzięki repozytorium umów oraz archiwum daje
możliwość monitorowania procesów na każdym ich etapie i znacznie ułatwia zarządzanie nimi.

Dzięki RFX+ przeprowadzisz aukcje elektroniczne wieloparametrowe, wraz z kryteriami pozacenowymi. Funkcjonalność RFX+ pozwala również przeprowadzać jedno- lub wieloetapowe aukcje z wcześniejszym zgłoszeniem do udziału czy ofertą
wstępną.

Z RFX+ łatwo przeprowadzisz:

 • aukcje niepubliczne (w oparciu o wewnętrzne regulaminy Organizatora aukcji), według mechanizmu aukcji japońskiej lub angielskiej zniżkowej (zakup), bądź zwyżkowej (sprzedaż)
 • aukcje poprzedzone etapem ofertowania lub zgłoszeń do udziału
 • aukcje otwarte – z możliwością zgłoszeń i udziału w aukcji nieograniczonej liczby uczestników
 • aukcje zamknięte – kierowane do określonego grona uczestników, którzy otrzymają zaproszenie do udziału w aukcji


RFX+ zapewnia użytkownikom wygodną, elektroniczną komunikację.

Platforma umożliwia:

 • wymianę dokumentów elektronicznych z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
 • zarządzanie profilem firmy w oparciu o strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa,
 • przypisywanie konkretnych ogłoszeń, firm oraz użytkowników do wybranych, zdefiniowanych kategorii branżowych,
 • automatyczne powiadamianie użytkowników o zdarzeniach.


RFX+ przygotuje zestawienia, raporty i porównania, z możliwością zrzutu do arkusza kalkulacyjnego w zakresie:

 • opublikowanych ogłoszeń o zapytaniach ofertowych oraz aukcjach elektronicznych,
 • ofert złożonych w ramach opublikowanego ogłoszenia,
 • przeprowadzonych aukcji elektronicznych,
 • protokołów z przebiegu aukcji oraz protokoły dla poszczególnych uczestników, raportów aktywności użytkowników systemu.


Platforma RFX+ zapewnia wsparcie procesów zakupowych i sprzedażowych firmy w jednym miejscu, w sposób intuicyjny, szybki i prosty.

 • konfigurowanie różnorodnych elektronicznych formularzy ofertowych dopasowanych do rodzaju ogłoszenia,
 • definiowanie wielu dowolnych kryteriów oceny i akceptacji ofert,
 • kontrolowanie spójności publikowanego formularza ofertowego oraz składanej oferty,
 • prowadzenie rejestru złożonych ofert i dokumentów dostarczonych przez uczestników,
 • wspieranie procesu wyboru oferty najkorzystniejszej,
 • systemowe powiadamianie o zdarzeniach na Platformie,
 • rejestrowanie wysyłanych wiadomości pomiędzy zainteresowanymi stronami,
 • umożliwienie wymiany dokumentów w formie elektronicznej ze wsparciem w zakresie składania e podpisów,
 • szyfrowanie przesyłanych informacji wraz z zapewnieniem integralności i poufności danych.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi?

Jeżeli w zakładce Pomoc nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twój problem,
skontaktuj się z nami, a postaramy się pomóc

Skontaktuj się
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...